خانه / جزوه کنکور / جزوه ریاضی

جزوه ریاضی

مباحث اسان ریاضی کنکور

ریاضی کنکور درسی است که خیل عظیمی از داوطلبان کنکور در رشته تجربی ترس خاصی نسبت به آن دارند و به خاطر همین ترس به سمتش نمی روند تا قدرت خود را در آن بیشتر کنند. تاثیر درس ریاضی در کنکور تجربی بسیار بالاست چون بسیاری از داوطلبان نمی توانند …

ادامه نوشته »

فرمول های مشتق و انتگرال

فرمول های انتگرال و مشتق که مباحث اصلی دروس ریاضی هستند دارای فرمول های زیادی می باشند که بسیاری از آن ها پیچیده اند و به راحتی قابل یادگیری نیستند ! در کنار هم قرار گرفتن همه ی فرمول ها ، امکان یادگیری سریع تر و بهتر این مباحث را به …

ادامه نوشته »

انتگرال گیری به روش جز به جز

فرض کنیم (u(x و (v(x دو تابع مشتق پذیر بوده و (u‘(x).v(x و (v‘(x).u(x هر دو دارای تابع اولیه باشند. از طرف دیگر مشتق تابع u.v طبق قانون مشتق ضرب توابع برابر است با: d(u.v) = u.dv + v.du بنابراین : u.dv = d(u.v) – v.du حال با انتگرال گیری …

ادامه نوشته »

تابع پوشا و یک به یک

دید کلی: تابع f:x→y را در نظر می گیریم. منظور از تابع f، تصویر قلمرو آن است. یعنی مجموعه f(x)={f(x)│ معمولا تصویر تابع f:x→y را با نماد Im(f) نشان می دهند: بنابراین داریم: Im(f)=f(x) به عنوان مثال، اگر تابع f، تصویر جانور x به وسیله نور آفتاب بر روی دیوار …

ادامه نوشته »

قواعد مشتق گیری

قواعد مشتق گیری   در بخش قبلی مشتق توابع پركاربردی همچون، ، و را گرفتیم، كافی است قواعدی برای ترتیب توابع و عملیاتهای روی توابع ارائه دهیم تا مجموعه زیادی از توابع را بتوانید مشتق بگیرید. قواعد زیر به سادگی قابل تحقیق ‌هستند:         مثال   مشتق زمانی …

ادامه نوشته »

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ