خانه / جزوه کنکور / جزوه زیست شناسی

جزوه زیست شناسی

جزوه زیست شناسی چرخه کربس

سلام دوستان خوبم. همونطور که میدونید مبحث شارش انرژی ار مباحث بسیار مهم و سوال خیز در کنکور سراسری هست. تو این پست جزوه زیست چرخه‌ی کربس را برایتان قرار دادیم. جزوه زیست چرخه‌ی کربس از دکتر امرایی میبباشد. در جزوه به تشریح کامل چرخه‌ی کربس که از ریز موضوع های اصلی مبحث شارش انرژی …

ادامه نوشته »

چگونه زیست کنکوررو ۱۰۰بزنیم؟

چگونه زیست را ۱۰۰ بزنیم؟ بسم تعالی یکی از سوالایی که داوطلبان کنکور سراسری به کرات از ما مشاوران می پرسند این است که چه کنیم زیست را ۱۰۰ بزنیم؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهم بهتر است چند نکته ای را به شما گوشزد کنم.   چگونه …

ادامه نوشته »

مهمترین صفحات زیست شناسی کنکور

مهمترین صفحات زیست که بهتره به جای خوندن چندبار کتاب تو این فرصت باقی مونده بیشتر تمرکز بذارید روی این صفحات… صفحات مهمتر زیست ١کتاب درسی (سال دوم): ٤،٧،١٠،٢٣،٢٥،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥،٤٨،٤٩،٥٥،٥٦،٥٨،٥٩،٦٣،٧٠،٧١،٧٩ ،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩٦،٩٧،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٧،١١٩،١٢٥،١٢٦ صفحات مهمتر زیست٢کتاب درسی(سال سوم) ٩،١١،٢٠،٢١،٢٤،٤١،٤٢،٤٦،٤٧،٥٢،٥٣،٥٦،٦٠ ٦٦،٦٧،٧٢،٧٣،٧٤،٧٥،٧٦،٨٢،٨٦،٨٧،٨٩،٩٠، ٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٧،١١٠،١١١ ،١٢٦،١٣٤،١٣٥،١٤٥،١٤٦،١٧١،١٧٦،١٨٢،١٨٤،١٨٧، ١٨٨،١٩٣،١٩٤،١٩٧،٢٠٥،٢١١،٢١٩،٢٢٠ ،٢٢٣،٢٢٤،٢٢٩،٢٣٤،٢٣٩،٢٤٠،٢٤١،٢٤٢،٢٤٥،٢٤٦ صفحات مهمتر کتاب درسی زیست پیش دانشگاهی: ٩،١٠،١٥،١٦،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٣٠،٣٢،٤١،٤٢،٤٣،٥١،٥٢،٥٣ ،٥٧،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،٧٢،٧٤،٧٥،٧٩،٨١،٨٣،٨٤،٩٥،٩٨،٩٩،١٠٤، …

ادامه نوشته »

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ